4MCAD programy sú cenovo dostupné, majú veľa vlastností, ktoré uľahčujú užívateľom prácu:

Kompatibilita s programom AutoCAD®

 • Nativny DWG formát (Open dwg), práca priamo v DWG 2018
 • Plná podpora príkazového riadku, menu (.MNU) a script (.SCR) súborov
 • Šrafovanie
 • Fonty a true type fonty
 • Komplexné tipy čar
 • Odstavcový text
 • Krivky
 • Audit & Recover (nástroje pre kontrolu a obnovu výkresov)
 • Podpora LISP (včítane .DCL)
 • Práca s rastrovými obrázkami
 • Modelovanie 3D telies a povrchov, atď.

Viacjazyčné menu

S programom 4MCAD SK nemusíte pri nákupe riešiť, či preferujete slovenčiny alebo angličtinu. Vo voľbe Nástroje > Jazyk a menu si jednoducho zmeníte jazyk menu i jeho typ. V obidvoch jazykoch máte na výber medzi verziami Standard a Advanced.

Otvorená komunikácia

 • Import súborov IFC (4MCAD PRO)
 • Konverzia PDF do CAD - súbor DWG (4MCAD PRO)
 • Import súborov Revit (súbory vo formáte RFA a RVT) (4MCAD PRO)
 • Import/Export súborov formátu  IGES (4MCAD PRO)
 • Import/Export súborov formátu  STEP (4MCAD PRO)
 • Import/Export ACIS 3D Solids *.sat
 • Práca s mračnami bodov – prikladanie súborov .rcp/.rcs mračna bodov
 • Importovať 3D Collada *.dae
 •   Export 3D PDF
 • Export – 2D/3D prípony súborov *.pdf, *.svg, *,dwf, *.bmp, *.emf, *.wmf, *.dwf a *.stl
 • Otvoriť/Uložiť – prípony súborov *.dwg, *.dxf, *,dwf, *.dxb a *.dwt

BIM entity/objekty (iba v 4MCAD PRO)

 • ADT Objects (architektonické objekty pracovnej plochy): Vytvára ADT steny, otvory (okná, dvere), závesné steny, schody, rampy, strechy, koľajnice, stĺpiky, trámy atď.
 • Konverzia entít na steny a dosky.
 • Oceľové prvky: vytvára oceľové prvky: profily, dosky, skrutky, čapy, nosníky atď.
 • Wood Elements: vytvára drevené prvky.
 • Vytváranie výškových a úsekových čiar.

Výnimočná produktivita 

 • Fotorealistický 3D render (ray tracing)
 • Modelovanie 3D telies (ACIS kompatibilné)
 • Viacjazyčné menu
 • Dynamické vstupy na kurzore
 • Prieskumník výkresov pre správu hladín, blokov, typov čiar a ďalších štýlov na jednom mieste
 • Grafický náhľad blokov
 • Posun & zoom v reálnom čase
 • Vkladanie obsahu z webu (i-Drop)
 • Editácia viac entít naraz cez pravé tlačítko myši
 • Rýchle a kvalitné skrývanie a tieňovanie v 3D
 • Nahrávanie a opätovné spúšťanie skriptov
 • Integrácia ActiveX objektov (textov, excelových tabuliek atď.)
 • Vlastné nastavenie menu a panelov nástrojov

O nás

CAD systémy - Ing. Ondrej Vandák
Smreková 3378/5, 960 01 Zvolen
IČO: 43242383   IČ DPH: SK1036032294

Kontaktujte nás

Kancelária: Terézie Vansovej 1, Zvolen
Tel.: 0903532021
E-mail: info@4mcad.sk