4MCAD 24 Classic

SK/ENG lokalizácia

150.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • plné 2D kreslenie
 • DWG 2.5 - 2018
 • editácia entít
 • práca s hladinami
 • kótovanie
 • práca s blokmi
 • PDF publikovanie
 • DGN import
 • 3D plochy
 • tlač
 • Lisp
 • presné porovnanie

4MCAD 24 Standard

SK/ENG lokalizácia

180.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • funkcie 4MCAD Classic +
 • fotorender
 • rastrové obrázky
 • PLUS nástroje
 • možnosť USB licencie (280 € bez DPH)
 • možnosť Cloud lic. (280 € bez DPH)
 • presné porovnanie

4MCAD 24 PRO 

SK/ENG lokalizácia

280.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • funkcie 4MCAD Standard + 
 • konvert PDF do DWG
 • STEP & IGES Import/Export
 • BIM support *.ifc, *.rvt/*.rfa
 • 3D solid modelovanie
 • Geolokácia
 • Arch. prvky: steny, okná, dvere,
 • otvory, schody, zábradlia, dosky.
 • knižnica viac ako 1000 symbolov
 • správca knižnice blokov
 • VBA
 • Expresné nástroje
 • možnosť USB lic. (380 € bez DPH)
 • možnosť Cloud lic.  (380 € bez DPH)
 • presné porovnanie

4MCAD 24 Standard USB

SK/ENG lokalizácia

280.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • prenosná USB verzia
 • funkcie 4MCAD Standard
 • presné porovnanie

4MCAD 24 Standard CLOUD

SK/ENG lokalizácia

280.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • sieťová Cloud licencia
 • inštalácia na viacerých PC
 • overenie licencie na Cloude
 • funkcie 4MCAD Standard

4MCAD 24 PRO

USB

SK/ENG lokalizácia

380.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • prenosná USB verzia
 • funkcie 4MCAD PRO
 • presné porovnanie

4MCAD 24 PRO

CLOUD

SK/ENG lokalizácia

380.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • sieťová Cloud licencia
 • inštalácia na viacerých PC
 • overenie licencie na Cloude
 • funkcie 4MCAD PRO 
 • presné porovnanie

4MCAD 24 Viewer


SK/ENG lokalizácia

70.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • plné prehliadanie DWG súborov
 • obmedzené 2D kreslenie
 • obmedzená editácia
 • meranie
 • tlač, ukladanie ditovaného výkresu 

4MCAD 24 Viewer

balíček 5 lic.

SK/ENG lokalizácia

280.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • inštalácia na 5 PC
 • funkcie 4MCAD Viewer

4MCAD 24 Classic

balíček 5 lic.

SK/ENG lokalizácia

600.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • inštalácia na 5 PC
 • funkcie 4MCAD Classic

4MCAD 24 Standard

balíček 5 lic.

SK/ENG lokalizácia

765.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • inštalácia na 5 PC
 • funkcie 4MCAD Standard

4MCAD 24 Standard

Cloud -balíček 5 lic.

SK/ENG lokalizácia

1125.-€ bez DPH

trvalá licencia
 • 5 plávajúcich licencií 
 • funkcie 4MCAD Standard Cloud

 4MCAD 24 Standard

USB - balíček 5 lic.

SK/ENG lokalizácia

1125.-€ bez DPH

trvalá licencia

 • 5x prenosná USB licencia
 • funkcie 4MCAD Standard 

4MCAD 24 PRO
balíček 5 lic.
SK/ENG lokalizácia

1215.-€ bez DPH

trvalá licencia

 • inštalácia na 5 PC
 • funkcie 4MCAD PRO

4MCAD 24 PRO Cloud -balíček 5 lic.
SK/ENG lokalizácia

1575.-€ bez DPH

trvalá licencia

 • 5 plávajúcich licencií
 • funkcie 4MCAD PRO Cloud

4MCAD 24 PRO

  USB -balíček 5 lic.
SK/ENG lokalizácia

1575.-€ bez DPH

trvalá licencia

 • 5x prenosná USB licencia
 • funkcie 4MCAD PRO

Prechod na vyššiu verziu 4MCAD

podľa cenníka

4M BIM aplikácie

podľa cenníka